Archive for the DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS Category

INGENIERÍA DE SISTEMAS: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA: DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Posted in 1º CICLO, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS, INGENIERÍA DE SISTEMAS on 02/01/2010 by robertoseminario

MATERIAL DE LA PROFESORA MARÍA ROSA DÁMASO RÍOS.

(SEMANA 6) Dispositivos Periféricos